Články

15 min. 16. 7. 2020

iROZHLAS publikoval článek o svěřenských fondech premiéra Andreje Babiše.

Dohady okolo střetu zájmů v osobě premiéra vlády ČR Andreje Babiše mají další vývoj. V těchto dnech byl na webu Českého rozhlasu www.irozhlas.cz publikován článek, který se podrobně zabývá vztahy i strukturou svěřenských fondů AB private trust I a II, které před nástupem do funkce premiéra vlády ČR, Andrej Babiš založil.

12 min. 8. 6. 2020

V magazínu epravo.cz vyšel článek, který se věnuje judikatuře Nejvyššího soudu ke svěřenským fondům.

Svěřenské fondy jsou specifickým právním uspořádáním inspirovaným angloamerickými (common law) trusts, které bylo do českého právního řádu vneseno počínaje 1. 1. 2014 rekodifikací soukromého práva. Přestože s tímto institutem nebyly dřívější zkušenosti, česká právní teorie i aplikační praxe si jej velmi rychle osvojily. Existence svěřenských fondů se již navíc pomalu začíná promítat i do soudní judikatury Nejvyššího soudu.

4 min. 21. 5. 2020

Velká Británie zavede rejstřík skutečných majitelů, informace o beneficientech trustů nebudou veřejnosti přístupné.

Velká Británie následuje současný trend a po vzoru zemí EU zveřejnila konečnou podobu veřejného rejstříku na evidenci skutečných majitelů, která se týká i svěřenských fondů zřízených podle Britského práva.

5 min. 21. 4. 2020

Nový zákon švýcarské vlády se týká i svěřenských správců

Ve Švýcarsku začal od 1. ledna 2020 platit zákon o finančních službách (FinSA) a zákon o finančních institucích (FinIA), společně s prováděcími vyhláškami. Pro sektor finančních služeb se tak zavádí regulační systém s přechodným obdobím dvou let, který představuje začátek nové éry pro všechny správce působící na švýcarské půdě.

3 min. 6. 3. 2020

Role správce svěřenského fondu byla zakotvena do nové definice rodinného podniku

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.

11 min. 27. 2. 2020

Vznikl první veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond, který podporuje finanční gramotnost. Jaké jsou zkušenosti zakladatelů?

Počet svěřenských fondů v České republice dynamicky roste. Vývoj v této oblasti je ovšem atypický a na svěřenské fondy je z některých úhlů nahlíženo negativně. Nedávno však vznikl první veřejně prospěšný svěřenský fond pro charitativní účely, jenž do oboru vnesl nadhled i nové zkušenosti.

7 min. 14. 2. 2020

Vyjádření MSP ČR na podnět týkající se zápisu a zveřejňování údajů o zakladateli svěřenského fondu v katastru nemovitostí.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky nám zaslalo své stanovisko k podnětu KSPS ČR, týkajícího se zápisu a zveřejňování údajů o zakladateli svěřenského fondu v katastru nemovitostí. KSPS ČR nesouhlasí se současnou úpravou, která požaduje (veřejný) zápis zakladatele.

5 min. 7. 1. 2020

Vyjádření ČUZK na dotaz k zápisu údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální nám zaslal stanovisko k dotazu na zápis a zveřejnění údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

17 min. 8. 10. 2019

Evidenci skutečných majitelů čekají změny. Dotknou se i svěřenských fondů a jejich správců.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který se dotkne i svěřenských fondů. Podle Adama Hexnera z legislativního odboru bude evidování skutečného majitele efektivnější, smysluplnější a logičtější. Pokud ale svěřenští správci evidenční povinnost nesplní, mohou být sankcionováni. „Návrh přinese větší právní jistotu. Současně budou přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby,“ říká v rozhovoru Adam Hexner.

23 min. 28. 8. 2019

Obviněný finančník Jeffrey Epstein založil pár dní před sebevraždou Trust v hodnotě 578 milionů dolarů.

Finančník Jeffrey Epstein, který byl obviněn z údajného zločinného spolčení, obchodu a sexu s nezletilými, a nyní čekal ve vazební věznici na soudní proces, založil 14 dní před svou smrtí Trust, do něhož vyčlenil majetek v hodnotě 578 mil. USD, tzn. 13 Mld. CZK.

3 min. 22. 8. 2019

Data jsou navždy, říká expert na cyber security. Jak je zabezpečit?

Každý den do ruky bezpočtukrát vezmeme mobilní telefon, který se z nástroje pro volání proměnil v malý kapesní počítač. Skrývá spoustu dat – vašich i vašich klientů. Bezpečnost je proto důležitá. O tom, jak zabezpečit data hovořil na Trust Community 2019 expert na kybernetickou bezpečnost. Zachytili jsme jeho hlavní a často jednoduché tipy, jak chránit soukromí v bezbřehých vodách internetu.

12 min. 29. 4. 2019

JUDr. Dominik Fojtů: Některá rozhodnutí soudů ve věcech svěřenských fondů

Od zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu uplynulo více než pět let. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby se, nevyhnutelně, objevily první problémy a aby stihly doputovat až před soud. Následující článek má za cíl seznámit čtenáře s některými rozhodnutími týkajícími se svěřenských fondů. Všechna rozhodnutí byla získána dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

23 min. 23. 1. 2019

Evidence skutečných majitelů je od 1. ledna 2019 zpoplatněna. Víte, jak na ni?

Do evidence skutečných majitelů se zapisují zákonem vymezené údaje o majitelích firem a akciových společností nebo o zakladatelích svěřenských fondů. Jde o informační systém veřejné správy. Evidence však – na rozdíl od některých jiných rejstříků – není veřejně přístupná. Soudní poplatek za zápis je od ledna 1 000 korun. Jaké údaje jsou povinné? A kdo k nim má přístup?

15 min. 20. 12. 2018

Správce jako mentor: (Díl 3) Jak být excelentním správcem?

(Část třetí) V minulém článku jsme se dozvěděli, jak se stát excelentním beneficientem. Je proto na čase podívat se na to, jak být excelentním správcem a jak upevnit vztah mezi beneficientem a správcem.

15 min. 7. 12. 2018

Správce jako mentor: (Díl 2) Jak být excelentním beneficientem?

(Část druhá) V předchozím článku jsme se zamysleli nad tím, proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky, tedy proč nemusí být vztah beneficienta a správce zrovna růžový. Zmínili jsme, proč někteří zakladatelé zanechávají svým beneficientům nezodpovězené otázky. Dnes se podíváme na to, jak se stát excelentním beneficientem a proč je důležité, aby se beneficienti vzdělávali.

25 min. 19. 11. 2018

FAÚ: Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Stanovisko FAÚ k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (dále jen „AML zákon“)

15 min. 8. 11. 2018

Správce jako mentor: (Díl 1) Proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky?

(Část první) Vztah správce a beneficienta svěřenského fondu je velmi citlivý. Uznávaný právník a autor publikací o trustech, James E. Hughes, Jr., toto téma otevírá a podrobně popisuje v klíčovém článku Správce jako mentor. Přinášíme vám jeho první část, v níž autor vysvětluje, proč je důležité, aby beneficient dostal odpovědi na své otázky a proč jsou svěřenské fondy jako „předem dohodnuté sňatky“.

14 min. 26. 9. 2018

Ing. Peter Kováčik: Svěřenské fondy jsou po čtyřech letech známější. Úřady přesto neví, jak některé situace řešit

Když v roce 2014 vznikaly první svěřenské fondy v České republice, Ing. Peter Kováčik, ředitel klientského servisu ve společnosti Svěřenská správa, byl u toho. Dnes patří k předním expertům na trusty v tuzemsku a je v kontaktu s každodenní praxí.

10 min. 27. 7. 2018

4 možnosti, jak založit bankovní účet pro svěřenský fond

I když je založení bankovního účtu mnohdy otázkou několika málo minut, neplatí to vždy. V případě svěřenských fondů není postup zcela jednoduchý.

15 min. 10. 7. 2018

Zbyněk Prim: Jak vybrat správce do svěřenského fondu?

Vybrat si kvalifikovaného a důvěryhodného správce svěřenského fondu je klíčem k úspěchu. Zvlášť, když je vaším záměrem zabezpečit majetek, měli byste svého správce zvolit pečlivě. Na co si dát pozor? Jaké vlastnosti by měl správce mít? A kdy je možné, aby fond spravoval jeho zakladatel?

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205