Tisková zpráva: KSPS ČR reprezentovala ČR při hodnocení svěřenského průmyslu ze strany Evropské komise.

16. 12. 2019
2 min.
Ve dnech 11.-13.prosince 2019 se konalo v prostorách Ministerstva financí hodnocení České republiky ze strany Evropské komise. Hodnocení bylo zaměřené na posouzení implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)  2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, tedy implementace tzv. IV. AML směrnice do českého právního řádu.

Skupina delegátů, která se účastnila na hodnocení České republiky ze strany Evropské komise byla sestavena ze zástupců Komory svěřenských poradců a správců ČR (KSPS ČR) ve složení Ing. Peter Kováčik, JUDr. Dominik Fojtů a Pavel Kolář.

U jednání Evropské komise se zástupci poskytovatelů služeb svěřenským fondům a právnickým osobám byl program zaměřen na následující okruhy: Hodnocení rizik, vnitřní kontrola (čl. 8, 45, 46), kontrola klienta (čl. 13.1, 14, 18.1 – 18.3), kontrola klienta v případě, že je klient politicky exponovanou osobou (čl. 20 – 23), spolupráce s finanční zpravodajskou jednotkou (čl. 32), oznamování podezřelých obchodů (čl. 33 – 36, 46.2), ochrana osobních údajů a uchovávání údajů (čl. 40), dohled a sankce (čl. 47 – 48, 58 – 59), transparentnost skutečných majitelů právnických osob (čl. 30 – 31).

Ve výše uvedeném termínu tak mohli zástupci KSPS ČR napřímo diskutovat s členy Evropské komise dílčí aspekty implementace tzv. IV. AML směrnice do českého právního řádu, a dále na posouzení účinného a efektivního uplatňování této směrnice v praxi, a to jak ze strany státních orgánů a institucí, které se podílí na boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tak ze strany povinných osob.

Účast zástupců KSPS ČR na hodnocení České republiky ze strany Evropské komise vnímáme jako důležitou součást činnosti Komory svěřenských poradců a správců ČR, která má za cíl hájit zájmy svých členů a celého svěřenského průmyslu.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205