Tiskové prohlášení: Reakce Komory svěřenských poradců a správců ČR na článek v časopise PROFI Poradenství & Finance

8. 7. 2019
3 min.

Praha, 8. 7. 2019 – Komora svěřenských poradců a správců České republiky, z. s., (KSPS ČR) reaguje na článek „IPC – podezřelý byznys plný otazníků“, který vyšel v časopise PROFI Poradenství & Finance 6-7/2019 a byl publikován i na serverech investujeme.cz a finsider.cz. V tomto článku je uvedeno, že KSPS ČR nepodnikla žádné veřejné kroky či prohlášení vůči IPC ohledně probíhajícího šetření ČNB, která činnost IPC prošetřuje. KSPS ČR se ohrazuje proti tomuto tvrzení a zároveň uvádí na pravou míru některé faktické informace. 

KSPS ČR děkuje autorům článku, panu Ondřeji Zárubovi a Martinu Dočekalovi, za jejich profesionální přístup, úsilí a snahu rozkrýt potenciálně delikventní subjekty, které mohou překračovat zákonná ustanovení. Zároveň dementuje některá sdělení, která jsou v článku uvedena, konkrétně v odstavci nadepsaném „Podezřelý přístup profesních asociací“. 

KSPS ČR je nezisková profesní organizace, která byla založena v roce 2017 s cílem podporovat rozvoj profesí spojených se svěřenskými fondy. Jejím záměrem je nastavit a zavést vysoké standardy služeb poskytovaných svěřenskými poradci a správci, podpořit důvěru občanů v institut svěřenského fondu a hájit zájmy svěřenského průmyslu v legislativních procesech. 

Právě proto se KSPS ČR mediálně vyjadřuje k dění v oboru svěřenských fondů a účastní řady veřejných diskuzí. Avšak jí nenáleží jakkoli komentovat činnost soukromých podnikatelských subjektů (včetně společnosti IPC), vměšovat se do dění nebo vydávat prohlášení, které nejsou podloženy fakty popř. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Ve zmíněném článku jsou zároveň faktické chyby, na které bychom rádi upozornili:

  • V ČR jsou evidovány tři profesní organizace, které se zabývají svěřenskými fondy, nikoli dvě, jak autoři uvádí. 
  • V článku je uvedeno, že KSPS ČR má 30 členů, ale ke dni vydání článku evidujeme 49 členů. 
  • Autoři dále píšou, že paní Irena Purschová je členkou KSPS ČR, ačkoli na vlastní žádost ukončila své členství na začátku druhého čtvrtletí letošního roku.

Společnost IPC nikdy nebyla členem KSPS ČR. Paní Michaela Skálová je členem sama za sebe. KSPS ČR pro úplnost uvádí, že je oborovou organizací, která se řídí vlastními stanovami, která upravují vztahy mezi ní a členy. To v praxi znamená, že představenstvo KSPS ČR nemůže svévolně vyloučit svého člena. Představenstvo považuje vyloučení člena za krajní možnost, ke které přistoupí až poté, co je jeho pochybení jednoznačně prokázáno. Práva členů KSPS ČR jsou do doby prokázání přestupku nebo jiné závadné činnosti chráněna. 

Autoři článku ani redakce PROFI Poradenství & Finance nepožádali KSPS ČR o vyjádření ve věci IPC. Přesto KSPS ČR proaktivně šéfredaktorovi zaslala dne 24. května 2019 e-mail, kde jej informovala, že je v oblasti ochrany spotřebitele velmi aktivní a situaci kolem IPC dlouhodobě sleduje a za účasti orgánů státní správy vyhodnocuje. Přestože těmito informacemi autor článku Martin Dočekal disponoval, nebyly čtenářům sděleny.

KSPS ČR si již dříve nechala na své náklady vypracovat rozsáhlý právní posudek ohledně činnosti IPC. Na základě tohoto zjištění podala podnět a požádala Českou národní banku o vyjádření k činnosti společnosti IPC. 

V tuto chvíli KSPS ČR nedisponuje ze strany dotčených orgánů státní správy žádnými stanovisky, jež by jakýkoliv druh podezření potvrdily, nebo vyvrátily. Do doby vydání závazného stanoviska jsme povinni zdržet se veřejných prohlášení a vyčkáváme na vyjádření orgánů činných v této věci. KSPS ČR respektuje princip presumpce neviny.

Představenstvo KSPS ČR

Tiskové prohlášení v PDF si můžete stáhnout zde.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205