Tisková zpráva: Ve správě rodinného majetku chybujeme. Experti poradí, jak uchovat bohatství i pro další generace

15. 10. 2019
3 min.

I přes nástrahy moderních ekonomik leží největší riziko ztráty majetku v samotných rodinách. Statistiky stále překvapují tím, že za až 90 % ztrát rodinného bohatství mohou vnitřní konflikty nebo problematické chování členů rodiny. O tom, jaká jsou rizika správy rodinného majetku a jak uchovat bohatství napříč generacemi, budou hovořit čeští i zahraniční experti na pražské konferenci Trust&Wealth Management. O své zkušenosti se podělí například český šlechtic Constantin Kinský nebo britská expertka Olivia Cooper. 

Praha bude už tradičně hostit oborovou konferenci Trust & Wealth Management 2019, která tentokrát vytvoří platformu pro sdílení zkušeností a názorů na rodinné bohatství a tvorbu majetkového plánu. Čeští i zahraniční odborníci budou hovořit o rizicích při správě rodinného majetku, o významu rodinné ústavy při plánování nástupnictví, o vývoji bohatství v České republice a o uchování hodnoty peněz v době finanční recese. Zazní i konkrétní příklady ohledně správy majetku v dynastických rodinách. 

Jak ochránit rodinný majetek

Téma třetího ročníku konference nezvolili organizátoři náhodou. Ve druhé generaci totiž ztrácí významnou část majetku až 70 % rodin. Přesto nejsou majetková gramotnost a nástupnictví dostatečně akcentovány a zejména v České republice je rozvoj těchto dovedností podceňován. „Nosným tématem letošní konference Trust & Wealth Management 2019 je proto rodinný majetek a jeho ochrana. Téma jsme vybrali i s ohledem na rostoucí obavy z nastupující hospodářské recese,“ uvádí Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR, která konferenci pořádá. 

Jedním z důvodů, proč rodiny v dalších generacích přicházejí o majetek, je chybějící funkční majetkový plán. Ten umožňuje hladkou správu majetku a řízený mezigenerační transfer. „Průzkum z roku 2018 mezi rodinami podnikatelů odhalil, že majetkový plán má pouze 5 % dotázaných rodin, a to je opravdu alarmující. Majetkové plány často chybí proto, že jejich tvorba je náročná, vyžaduje strategii, sofistikovaný přístup, znalosti a úzkou spolupráci specialistů z řady oborů,“ vysvětluje Peter Kováčik, jeden z řečníků konference. 

Zkušenosti i novinky ze správy majetku 

Konference, která si dala za cíl vytvořit most mezi rodinami a experty napříč obory, jež spojuje téma bohatství a správa majetku, proběhne v Grandior Hotel Prague v úterý 19. listopadu 2019. Ze zahraničních řečníků vystoupí například Olivia Cooper, vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office z Meaby & Co v Londýně. Zkušenosti se správou dynastického majetku bude sdílet český šlechtic a mecenáš Constantin Kinský. 

O konferenci Trust & Wealth Management

Jediná konference svého druhu v České republice proběhne v úterý 19. listopadu 2019 v Grandior Hotel Prague. Nosným tématem konference bude rodinné bohatství a tvorba majetkového plánu. Za řečnickým pultem se vystřídají čeští i zahraniční experti na správu rodinného majetku nebo na svěřenské fondy. Mezi posluchači budou notáři, advokáti, správci svěřenských fondů, finanční poradci ale i lidé, kteří se zajímají o správu svého majetku. Více informací o konferenci najdete na webu https://www.konference2019.kspscr.cz/.  

O Komoře svěřenských poradců a správců

KSPS ČR je největší profesní organizace, která byla založena v roce 2017 se záměrem podpořit všechny odborníky působící v oblasti svěřenských fondů. V dubnu 2018 se celá komunita transformovala a od 1. května 2018 působí jako zapsaný spolek. Záměrem komory je budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu. Aktuálně má komora 50 členů, jejichž seznam najdete v rejstříku na www.kspscr.cz. 

Kontakt pro novináře

Mgr. Jana Poncarová
E-mail: jana@sidimedia.cz
Mobil: 603 163 305

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205