Stanovisko KSPS ČR k veřejnému sdělení o svěřenských fondech na konferenci FINfest.

29. 5. 2019
3 min.

Jménem Komory svěřenských poradců a správců ČR reagujeme na veřejné vystoupení pana Ondřeje Záruby a Martina Dočekala, které proběhlo dne 14.5.2019 na konferenci FINfest. 
Z pohledu naší profesní obce se oba pánové v průběhu svého vystoupení dopustili zavádějících a nepřesných informací o svěřenských fondech. Jejich veřejné sdělení bylo neodborné s emocionálním podtextem a mělo spíše charakter poplašné zprávy, což nás i některé návštěvníky konference FINfest znepokojilo.

Jako organizace zajišťující osvětu i hájící zájmy trustové průmyslu nemůžeme nečinně přihlížet a zveřejňujeme náš postoj v podobě otevřeného dopisu, který jsme zaslali pořadateli konference FINfest.
Celé znění dopisu si můžete přečíst níže nebo stáhnout na odkazu, jako PDF.


Vážený pane Viktoro,

jménem Komory svěřenských poradců a správců ČR, nám dovolte reagovat na veřejné vystoupení pana Ondřeje Záruby a Martina Dočekala, které proběhlo dne 14.5.2019 na konferenci FINfest, kterou jménem 4stones, s.r.o. pořádáte.

Z pohledu naší profesní obce se oba pánové v průběhu svého vystoupení dopustili zavádějících a nepřesných informací o svěřenských fondech. Jejich veřejné sdělení bylo neodborné s emocionálním podtextem a mělo spíše charakter poplašné zprávy, což nás i některé návštěvníky konference FINfest znepokojilo.

Tomuto nemůžeme nečinně přihlížet a zasíláme Vám náš postoj v podobě otevřeného dopisu, který také publikujeme na stránkách KSPS ČR.

Svěřenský fond je specifický druh správy cizího majetku i právního uspořádání, jehož soukromý nebo veřejně prospěšný účel stanovuje výhradně zakladatel formou zakladatelské listiny, tzv. statutu. Není to tedy finanční produkt ani investiční instrument. Nelze takto na něj pohlížet a není možné jej ani porovnávat s jinými soukromými svěřenskými fondy nebo investičními fondy jakéhokoliv typu.

To, co analyzovat a posuzovat lze, je činnost, ekonomika a stabilita administrátora svěřenského fondu, tzv. trust service provider, zejména jeho činnost a korektnost v  obchodních vztazích nebo konkrétní investiční svěřenský fond xy.

Na svěřenský fond, jako na investiční instrument, který slouží ke sdružování finančních prostředků za účelem dalšího investování podle stanoveného prospektu lze pohlížet pouze v případě, kdy má právní formu svěřenského fondu dle § 1449 odst. 2 OZ, ale statut investičního fondu dle § 142 odst. 1 ZISIF. Takový svěřenský fond je fondem investičním dle ustanovení § 100 a § 101 ZISIF vždy fondem kvalifikovaných investorů, kdy obhospodařovatelem může být výhradě investiční společnost. Tyto investiční svěřenské fondy lze porovnávat s obdobnými vehikly na trhu, ale dle záznamu v registru ČNB nebyl doposud (ke dni 23.05.2019) žádný "ISF" založen.

Pana Zárubu jsme již kontaktovali a celou situaci si objasnili. Potvrdil nám, že cílem nebylo narušit relevantní trh svěřenských fondů nebo obor jako takový, ale upozornit na skutečnost, že jím nejmenovaný administrátor svěřenských fondů může klamat spotřebitele a porušovat pravidla zákona. I když jeho cílem bylo výše uvedené, bohužel to zůstalo u publika nepochopeno a informace byla chybně stažena na trh svěřenských fondů, jako celek.

Svěřenský fond je v českém právním prostředí stále nový institut. S ohledem na citlivé období inkubace tohoto oboru je nutné přistupovat ke všem veřejným projevům s náležitou odbornou péčí. 

Aby nedošlo k obdobným omylům a Vaše konference FINfest si zachovala statut odborné platformy i směrem ke Svěřenským fondům jako správě cizího majetku, nabízíme Vám jako organizace KSPS ČR odbornou záštitu. Rádi se také zúčastníme jakékoliv veřejné diskuze nad názory a postoji ostatních účastníků.

Věříme, že tímto krokem prospějeme nejenom Vám, ale pomůžeme i Vašemu odbornému publiku porozumět tomuto tradičnímu způsobu správy cizího majetku.

S úctou,

Pavel Kolář                                           
předseda představenstva                          

Ing. Peter Kováčik
místopředseda představenstva

Ivan Brízgala
člen představenstva


                            >>Otevřený dopis si můžete stáhnout ZDE<<

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205