Otevřeli jsme nový Akcelerátor. V roce 2019 se zaměří na podporu veřejně prospěšných svěřenských fondů pro charitativní účely.

7. 8. 2019
4 min.
Komora svěřenských poradců a správců ČR zahájila 31.07.2019 činnost nového Akcelerátoru, který je určen všem členům KSPS ČR napříč profesními obory, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oboru svěřenských fondů. První projekt, který je prostřednictvím Akcelerátoru KSPS ČR v roce 2019 realizován, je založení několika veřejně prospěšných svěřenských fondů pro charitativní účely.

O Akcelerátoru:

 • Akcelerátor KSPS ČR je rozvojový program na podporu všem členům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oboru svěřenských fondů
 • Do Akcelerátoru spadají aktivity z oblastí vzdělávání, workshopů, filantropického poradenství, daňového poradenství, trustového poradenství, právního poradenství a osobního rozvoje
 • Mentoři Akcelerátoru KSPS ČR jsou úspěšní lidé s významnou praxí v jednotlivých oborech, kteří jsou připraveni pomoci účastníkům 
 • Mohou se zapojit jednotlivci i týmy, kteří jsou členi KSPS ČR, lidé z neziskových organizací i firmy
Cíl prvního projektu Akcelerátoru KSPS ČR: Charitativní svěřenské fondy (CHSF)

 • Veřejně prospěšný dopad vzniklých charitativních svěřenských fondů
 • Prohloubit odborné znalosti účastníků s celým procesem trust managementu
 • Podpořit kreativní a strategické myšlení při strukturování a nastavování principů svěřenského fondu
 • Pěstovat pocit závazku a odpovědnosti
 • Pomoci získat vyšší úroveň dovedností v podobě finančního řízení a rozhodování při správě svěřenského fondu
Program projektu CHSF

Akcelerátor je rozdělen do 4 částí - StartUp workshop; Inkubační část ; Akcelerační část; Zřízení a správa svěřenského fondu

 • Start-up workshop (červenec 2019)

- Účastníci objeví svou charitativní nebo filantropickou misi
- Stanou se součástí týmu, se kterým dokážou svou vizi sdílet a realizovat
- Naučí se stanovit filantropické nebo charitativní cíle a strategii, kterou propojí s hodnotami svého týmu
- Pochopí proces strukturování a nastavování principů svěřenského fondu
- Seznámí se s právní a daňovou stránkou realizace veřejně prospěšného svěřenského fondu
- Odnesou si jasnou strukturu fondu a úkoly pro individuální práci celého týmu

 • Inkubační část (srpen - září 2019) 

- Účastníci začínají v týmu řešit úkoly a pracovat na prvním konceptu zakladatelské listiny "Statutu"
- Vyjasní si jednotlivé role členů týmu ve svěřenském fondu
- Provedou due diligence na straně potenciálních příjemců
- Připraví si check list nevyjasněných bodů pro konzultaci s mentory

 • Akcelerační část (říjen - prosinec 2019)
 
- S mentory na jednotlivé oblasti vyřeší nevyjasněné body
- Účastníci v týmu připraví čistopis zakladatelské listiny
- Účastníci v týmu Připraví související dokumentaci

 • Zřízení a správa svěřenských fondů  (listopad-prosinec 2019)
- Ve spolupráci s notářem provedou přímý zápis do evidence svěřenských fondů
- Pověřený správce příjme pověření ke správě fondu
- Po zaevidování provedou další zákonem požadované administrativní úkony
- Charitativní svěřenský fond začne plnit svůj účel

Zapojení mentoři

 • JUDr. Dominik Fojtů - Právní poradenství
 • Tomáš Krejčí - Filantropické poradenství
 • Ing. Martin Protiva - Daňové poradenství
 • Ing. Peter Kováčik - Trustové poradenství
 • Pavel Kolář - Trustové poradenství
Zapojení účastníci

 • Marek Odehnal
 • Andrea Dudová
 • Marek Babák
 • Michal Jírů
 • Zbyněk Severa
 • Michal Havlíček
 • Zbyněk Prim
 • Jaroslav Pultar
 • Michal Šrubař
 • Pavel Šámal
 • Alena Srbová
 • Zdeněk Pechar
 • Adéla Hlubinová
 • Petr Pavlásek
 • Jana Pavlásková
Všem účastníkům přejeme, ať nabyté dovednosti z Akcelerátoru zúročí ve své praxi nebo dalších projektech podobného typu.

Autor: Komora svěřenských poradců a správců ČR

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205