KSPS ČR reaguje na stanovisko ČUZK k zápisu údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí a zasílá podnět na Ministerstvo spravedlnost ČR.

8. 1. 2020
1 min.
KSPS ČR nesouhlasí se současnou úpravou katastrálního zákona, konkrétně ustanovením § 15 odst. 2, a to na základě zmocnění obsaženého v § 66 odst. 1 písm. b), která požaduje (veřejný) zápis zakladatele do listu vlastnictví v části D. Z tohoto důvodu jsme dne 07.01.2020 podali podnět na oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 

KSPS ČR navrhuje, aby Ministerstvo spravedlnosti:

1. vstoupilo do dialogu s ČÚZK;
2. požádalo o informace o připravovaných novelizacích katastrálních předpisů, zejména KatV a PoskytV;
3. připojilo svůj hlas k argumentaci ve prospěch jednotné aplikace a sjednocení zákonných pravidel týkajících se svěřenského fondu a veřejnosti informací o něm.

KSPS ČR zdůrazňuje, že je připravena spolupracovat na vyřešení této otázky a poskytnout Ministerstvu spravedlnosti i ČÚZK součinnost.

Celý podnět zaslaný na Ministerstvo spravedlnosti ČR si můžete přečíst v neveřejné části určené výhradně pro členy KSPS ČR na odkazu ZDE.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205