Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
3 min. 2. 9. 2019

Certifikační kurz Trust Management má své další absolventy.

Komora svěřenských poradců a správců ČR zrealizovala v první polovině letošního roku další certifikační kurzy Trust Management. Je zřejmé, že institut svěřenských fondů si našel v oblasti správy cizího majetku své pevné místo. Svědčí o tom i narůstající zájem o vzdělání v tomto oboru, a to nejenom z řad obdorníků ale i z řad široké veřejnosti.

4 min. 7. 8. 2019

Otevřeli jsme nový Akcelerátor. V roce 2019 se zaměří na podporu veřejně prospěšných svěřenských fondů pro charitativní účely.

Komora svěřenských poradců a správců ČR zahájila 31.07.2019 činnost nového Akcelerátoru, který je určen všem členům KSPS ČR napříč profesními obory, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oboru svěřenských fondů. První projekt, který je prostřednictvím Akcelerátoru KSPS ČR v roce 2019 realizován, je založení několika veřejně prospěšných svěřenských fondů pro charitativní účely.

1 min. 1. 8. 2019

Pořádáme III. ročník konference Trust & Wealth Management. Nosným tématem tohoto ročníku je správa rodinného majetku.

Od dnešního dne si můžete rezervovat své místo a kupovat vstupenky. I v tomto roce vám nabídneme nejvýraznější české a zahraniční oborové experty a známé osobnosti, které spojuje téma plánování bohatství a správy majetku.

3 min. 8. 7. 2019

Tiskové prohlášení: Reakce Komory svěřenských poradců a správců ČR na článek v časopise PROFI Poradenství & Finance

Praha, 8. 7. 2019 – Komora svěřenských poradců a správců České republiky, z. s., (KSPS ČR) reaguje na článek „IPC – podezřelý byznys plný otazníků“, který vyšel v časopise PROFI Poradenství & Finance 6-7/2019 a byl publikován i na serverech investujeme.cz a finsider.cz.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205