Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
12 min. 19. 10. 2020

Tisková zpráva: ČNB udělila společnosti Invest & Property Consulting a.s. pokutu a potvrdila podezření na neoprávněné kolektivní investování.

V kauze společnosti Invest & Property Consulting a.s. (IPC) padlo první rozhodnutí České národní banky. ČNB ve svém rozhodnutí potvrdila podezření, že činnost společnosti IPC vykazuje znaky neoprávněného kolektivního investování, a za nedodání podkladů k objasnění skutečností jí udělila pokutu.

1 min. 8. 1. 2020

KSPS ČR reaguje na stanovisko ČUZK k zápisu údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí a zasílá podnět na Ministerstvo spravedlnost ČR.

KSPS ČR nesouhlasí se současnou úpravou katastrálního zákona, konkrétně ustanovením § 15 odst. 2, a to na základě zmocnění obsaženého v § 66 odst. 1 písm. b), která požaduje (veřejný) zápis zakladatele do listu vlastnictví v části D. Z tohoto důvodu jsme dne 07.01.2020 podali podnět na oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

2 min. 16. 12. 2019

Tisková zpráva: KSPS ČR reprezentovala ČR při hodnocení svěřenského průmyslu ze strany Evropské komise.

KSPS ČR jako jediná profesní organizace zastupovala 13. prosince 2019 v prostorách Ministerstva financí svěřenský průmysl při hodnocení České republiky ze strany Evropské komise.

3 min. 22. 11. 2019

Tisková zpráva: 30 let od Sametové revoluce: České firmy pálí otázka nástupnictví. 70 % majetku se ztrácí už v druhé generaci

Otcové zakladatelé, kteří v devadesátých letech vybudovali prosperující firmy a rodinné podniky, dnes stojí před otázkou nástupnictví. Předání firmy nové generaci je složitý proces, do něhož často vstupují emoce. V rukou druhé generace se ztrácí až 70 % majetku. Za většinu ztrát rodinného

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205