Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
19. 10. 2020

Tisková zpráva: ČNB udělila společnosti Invest & Property Consulting a.s. pokutu a potvrdila podezření na neoprávněné kolektivní investování.

V kauze společnosti Invest & Property Consulting a.s. (IPC) padlo první rozhodnutí České národní banky. ČNB ve svém rozhodnutí potvrdila podezření, že činnost společnosti IPC vykazuje znaky neoprávněného kolektivního investování, a za nedodání podkladů k objasnění skutečností jí udělila pokutu.

1 min. 30. 9. 2020

Tisková zpráva: Konference Trust & Wealth Management se nebude konat v podzimním termínu

Každým rokem se v podzimních měsících do Prahy sjíždí odborníci na trusty, správu a plánování (rodinného) bohatství i osobnosti v oblasti Wealth Managementu, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Vzhledem k současné pandemické situaci a přísným hygienickým opatřením je konference T&WM 2020 přesunuta.

2 min. 25. 6. 2020

Do Sněmovny míří pozměňovací návrh k zákonu o evidenci skutečných majitelů.

Dosavadní hladký průběh legislativního procesu zákona o evidenci skutečných majitelů, který se týká i svěřenských fondů, se zastavil.

3 min. 9. 6. 2020

Vláda schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který zachovává anonymitu zakladatelů a beneficientů.

Vláda schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který zachovává anonymitu zakladatelů a obmyšlených svěřenských fondů. Výjimka je ponechána v případech, kdy svěřenský fond spravuje obchodní korporaci.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205