Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
2 min. 25. 6. 2020

Do Sněmovny míří pozměňovací návrh k zákonu o evidenci skutečných majitelů.

Dosavadní hladký průběh legislativního procesu zákona o evidenci skutečných majitelů, který se týká i svěřenských fondů, se zastavil.

3 min. 9. 6. 2020

Vláda schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který zachovává anonymitu zakladatelů a beneficientů.

Vláda schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který zachovává anonymitu zakladatelů a obmyšlených svěřenských fondů. Výjimka je ponechána v případech, kdy svěřenský fond spravuje obchodní korporaci.

3 min. 11. 5. 2020

KSPS ČR obdržela od ČÚZK vyjádření k zaslanému podnětu.

KSPS ČR obdržela vyjádření od ČÚZK k podnětu zaslanému dne 21.2.2020. Podnět se týká novelizace vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Jeho předmětem je vedení údajů o svěřenských fondech v katastru nemovitostí, zejména údajů o zakladateli svěřenského fondu.

9 min. 24. 2. 2020

KSPS ČR pokračuje v komunikaci s orgánem státní správy a podává ČÚZK podnět k novelizaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

ČÚZK vydal dne 1. 11. 2013 vyhlášku č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014. Tato vyhláška společně s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí se tak staly jedny z prvních právních předpisů doprovázejících rekodifikaci soukromého práva, které reagovaly na zavedení svěřenského fondu do právního řádu České republiky.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205