Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
4 min. 21. 5. 2020

Velká Británie zavede rejstřík skutečných majitelů, informace o beneficientech trustů nebudou veřejnosti přístupné.

Velká Británie následuje současný trend a po vzoru zemí EU zveřejnila konečnou podobu veřejného rejstříku na evidenci skutečných majitelů, která se týká i svěřenských fondů zřízených podle Britského práva.

5 min. 21. 4. 2020

Nový zákon švýcarské vlády se týká i svěřenských správců

Ve Švýcarsku začal od 1. ledna 2020 platit zákon o finančních službách (FinSA) a zákon o finančních institucích (FinIA), společně s prováděcími vyhláškami. Pro sektor finančních služeb se tak zavádí regulační systém s přechodným obdobím dvou let, který představuje začátek nové éry pro všechny správce působící na švýcarské půdě.

3 min. 6. 3. 2020

Role správce svěřenského fondu byla zakotvena do nové definice rodinného podniku

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.

11 min. 27. 2. 2020

Vznikl první veřejně prospěšný charitativní svěřenský fond, který podporuje finanční gramotnost. Jaké jsou zkušenosti zakladatelů?

Počet svěřenských fondů v České republice dynamicky roste. Vývoj v této oblasti je ovšem atypický a na svěřenské fondy je z některých úhlů nahlíženo negativně. Nedávno však vznikl první veřejně prospěšný svěřenský fond pro charitativní účely, jenž do oboru vnesl nadhled i nové zkušenosti.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205