Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
7 min. 15. 10. 2020

Pavel Kolář - generální sekretář KSPS ČR poskytl rozhovor redakci E15 k aktuální situaci na trhu svěřenských fondů.

Po výrazném jarním propadu trh se svěřenskými fondy ožil a zažívá konjunkturu. Lidé totiž hledají možnosti, jak snížit rizika spojená s nejistotou. „Řada podnikatelů zažila moment uvědomění a nyní hledají nástroje, které by jim pomohly ochránit majetek,“ říká v rozhovoru Pavel Kolář, generální sekretář Komory svěřenských poradců a správců ČR.

15 min. 16. 7. 2020

iROZHLAS publikoval článek o svěřenských fondech premiéra Andreje Babiše.

Dohady okolo střetu zájmů v osobě premiéra vlády ČR Andreje Babiše mají další vývoj. V těchto dnech byl na webu Českého rozhlasu www.irozhlas.cz publikován článek, který se podrobně zabývá vztahy i strukturou svěřenských fondů AB private trust I a II, které před nástupem do funkce premiéra vlády ČR, Andrej Babiš založil.

12 min. 8. 6. 2020

V magazínu epravo.cz vyšel článek, který se věnuje judikatuře Nejvyššího soudu ke svěřenským fondům.

Svěřenské fondy jsou specifickým právním uspořádáním inspirovaným angloamerickými (common law) trusts, které bylo do českého právního řádu vneseno počínaje 1. 1. 2014 rekodifikací soukromého práva. Přestože s tímto institutem nebyly dřívější zkušenosti, česká právní teorie i aplikační praxe si jej velmi rychle osvojily. Existence svěřenských fondů se již navíc pomalu začíná promítat i do soudní judikatury Nejvyššího soudu.

4 min. 21. 5. 2020

Velká Británie zavede rejstřík skutečných majitelů, informace o beneficientech trustů nebudou veřejnosti přístupné.

Velká Británie následuje současný trend a po vzoru zemí EU zveřejnila konečnou podobu veřejného rejstříku na evidenci skutečných majitelů, která se týká i svěřenských fondů zřízených podle Britského práva.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205