Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
5 min. 7. 1. 2020

Vyjádření ČUZK na dotaz k zápisu údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

Český úřad zeměměřický a katastrální nám zaslal stanovisko k dotazu na zápis a zveřejnění údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

17 min. 8. 10. 2019

Evidenci skutečných majitelů čekají změny. Dotknou se i svěřenských fondů a jejich správců.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který se dotkne i svěřenských fondů. Podle Adama Hexnera z legislativního odboru bude evidování skutečného majitele efektivnější, smysluplnější a logičtější. Pokud ale svěřenští správci evidenční povinnost nesplní, mohou být sankcionováni. „Návrh přinese větší právní jistotu. Současně budou přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby,“ říká v rozhovoru Adam Hexner.

23 min. 28. 8. 2019

Obviněný finančník Jeffrey Epstein založil pár dní před sebevraždou Trust v hodnotě 578 milionů dolarů.

Finančník Jeffrey Epstein, který byl obviněn z údajného zločinného spolčení, obchodu a sexu s nezletilými, a nyní čekal ve vazební věznici na soudní proces, založil 14 dní před svou smrtí Trust, do něhož vyčlenil majetek v hodnotě 578 mil. USD, tzn. 13 Mld. CZK.

3 min. 22. 8. 2019

Data jsou navždy, říká expert na cyber security. Jak je zabezpečit?

Každý den do ruky bezpočtukrát vezmeme mobilní telefon, který se z nástroje pro volání proměnil v malý kapesní počítač. Skrývá spoustu dat – vašich i vašich klientů. Bezpečnost je proto důležitá. O tom, jak zabezpečit data hovořil na Trust Community 2019 expert na kybernetickou bezpečnost. Zachytili jsme jeho hlavní a často jednoduché tipy, jak chránit soukromí v bezbřehých vodách internetu.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205